Menininkas Nam June Paik – MO
 
1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8
Dėkui!
Turas baigtas
Menininkas Nam June Paik

Nam June Paikas, korėjiečių menininkas, susidomėjo muzika ir menu ir iš Korėjos persikėlė į Vokietiją. Į Kelną, čia jis studijavo. Europoje susipažino su Jurgiu Mačiūnu iš Fluxus judėjimo. Jurgis padėjo savo tėvui Vysbadene, Vokietijoje. Jo tėvas buvo geležinkelių inžinierius, dirbo Amerikos kariuomenei. Ten Jurgis ir suorganizavo pirmąjį Fluxus festivalį 1961 m. rudenį. Jie buvo susitikę jau prieš tai, nes Jurgis ir anksčiau buvo organizavęs mažesnių Fluxus renginių. Nemažai tų renginių buvo įtraukta į festivalį. Ir tada Jurgis persikėlė į Niujorką ir ėmė organizuoti renginius čia. Nam June Paikas taip pat persikėlė į Niujorką. Manau, kad maždaug tuo metu jis baigė studijas.

Skaityti daugiau

Jurgis ruošėsi atidaryti AG galeriją Medisono aveniu, 74-ojoje ar 75-ojoje gatvėje, ir maždaug tuo metu susipažinau su Nam June Paiku. Vėliau kartu su juo organizavome kelis savo pačių renginius. Tai buvo kaip ir politiniai renginiai, nes manau – iš tiesų to nežinau, bet manau, – kad jis atvyko iš tos Korėjos dalies, kuri vėliau tapo Šiaurės Korėja, ir todėl labai pasisakė už laisvą Korėją. O aš, be abejo, buvau už laisvą Lietuvą. Taigi mes keliaudavome į Sinsinatį ar kitas vietas ir jis skaitydavo Jungtinių Tautų chartiją korėjietiškai, o aš – lietuviškai. Ir tai buvo mūsų politinis Fluxus pasirodymas.

Bet kokiu atveju, likome draugai. Na, dabar jis paralyžiuotas, daug laiko praleidžia Floridoje. Prieš kelias dienas jį mačiau. Važiavau pro šalį, Brodvėjumi ir Springstrytu. Jis sėdėjo kėdėje ir stebėjo gatvę. Žinoma, nufilmavau jį. Bet jis labai aktyviai dalyvavo Fluxus ir panašiuose renginiuose. Juos visus galima vadinti Fluxus renginiais. Vienas paskutiniųjų jo pasirodymų vyko Antologijos filmų archyve prieš penkerius… prieš šešerius metus. Buvo rodomas „Pianino sunaikinimo“ pakartojimas, kai jis tarsi sunaikina pianiną lėtai jį nustumdamas. Prieš tai šiek tiek pagrojęs. Tie pianinai visada buvo perkami iš sandėlių, kur laikomi seni, nebenaudojami pianinai. Kai kurie žmonės mano, kad tai puikiai veikiantys pianinai. Iš tiesų, niekada nebuvo naudojami geri pianinai. Tiesą sakant, Jurgio pradinės mokyklos draugas, kuris vėliau tapo Lietuvos prezidentu ir daug prisidėjo prie Sovietų Sąjungos griūties stojęs prieš Gorbačiovą… Tai buvo V. Landsbergis, su Jurgiu Mačiūnu mokyklos laikais jie sėdėjo viename suole, vėliau bendravo laiškais, V. Landsbergis yra atsiuntęs kelias Fluxus kompozicijas. Jis dalyvavo tame Antologijos filmų archyve vykusiame renginyje, nes kaip tik tuo metu lankėsi Niujorke, ir liko pasibaisėjęs. Matote, jis yra muzikantas, kompozitorius ir pianistas. Tiesą sakant, A. Sokurovas pastatė filmą apie V. Landsbergį, vos jam tapus prezidentu. Tai trumpas filmas, kuriame jis skambina pianinu, o visur aplink pilna telefono laidų, nes, žinote, jis turėjo spręsti visus tuos pasaulio reikalus. O jis ten, su pianinu. Jis išties smarkiai pasibaisėjo, bet paskui išsiaiškino, kad tie pianinai buvo nebetinkami naudoti. Be abejo, Nam June Paikas dirbo ir su Charlotte Moorman. Policija labai atidžiai sekdavo jo veiklą. Kelis kartus Charlotte Moorman per pasirodymus buvo suimta.

Lietuvos kultūros taryba