0:00
0:00
1 / 17
0:00
0:00
2 / 17
0:00
0:00
0:00
0:00
3 / 17
0:00
0:00
4 / 17
0:00
0:00
5 / 17
0:00
0:00
0:00
0:00
6 / 17
0:00
0:00
7 / 17
0:00
0:00
8 / 17
0:00
0:00
0:00
0:00
9 / 17
0:00
0:00
10 / 17
0:00
0:00
11 / 17
0:00
0:00
12 / 17
0:00
0:00
13 / 17
0:00
0:00
0:00
0:00
14 / 17
0:00
0:00
15 / 17
0:00
0:00
16 / 17
0:00
0:00
17 / 17
0:00
0:00
0:00
0:00
Dėkui!
Turas baigtas
101. Laikinoji M. K. Čiurlionio galerija

Kaune, Ąžuolų kalne, pastatytos laikinosios M. K. Čiurlionio galerijos užuomazga reikėtų laikyti XX a. pradžioje kilusią idėją Vilniuje atidaryti Tautos namus. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, o laikinąja sostine tapus Kaunui, sumanymas atgimė.

Galerijoje suplanuota eksponuoti nacionalinės reikšmės dailės rinkinį, kurį sudarė Čiurlionio tapyba ir lietuvių liaudies menas. Kadangi valstybė stokojo lėšų, o patalpų reikėjo skubiai, pirmiausiai pastatyta architekto Vladimiro Dubeneckio projektuota laikinoji galerija. Pastato svarbą liudijo tik centrinio įėjimo kolonos, o sienos čia buvo sumūrytos iš buvusios carinės tvirtovės plytų. Šalia buvo pastatyti Dubeneckio suprojektuoti Kauno meno mokyklos rūmai. Taip viename aukščiausių laikinosios sostinės taškų susikūrė meno ir meno švietimo centras.

Po dešimtmečio galerija išsikėlė į naujas patalpas, o laikinąjį pastatą perėmė Kauno meno mokykla. Antrojo pasaulinio karo metais ir vėliau mokykla patyrė daug organizacinių pokyčių ir nuolat keitė pavadinimus. Nuo 2001-ųjų pastatas priklauso Kauno kolegijai, čia toliau vykdoma kultūrinė ir meninė veikla.

Laikinoji M. K. Čiurlionio dailės galerija, 1957, nuotr. Stanislovo Lukošiaus
Kauno miesto muziejaus nuosavybė