1 / 6
0:00
0:00
2 / 6
0:00
0:00
3 / 6
0:00
0:00
4 / 6
0:00
0:00
5 / 6
0:00
0:00
6 / 6
0:00
0:00
Dėkui!
Turas baigtas
Algis Skačkauskas
Avinėlio aukojimas, 1990

Skerstuvės Algio Skačkausko paveiksluose yra visiška priešingybė tamsiam Vikšraičio realizmui. Dailininkas skerstuves vaizduoja kaip paslaptingą ritualą, mistišką šventę, kurioje smurtą keičia aukojimosi dovana. Kūriniuose daug simbolinių įvaizdžių, religinių siužetų.

Skaityti daugiau

Paveiksle „Avinėlio aukojimas“ baltai lyg nuotaka vilkinti moteris į avinėlio kaklą smeigia kalaviją. Gyvulio kraujas teka į auksinę mišių taurę. Įvaizdžiai primena šv. Mišias. Už žmonijos nuodėmes paaukotas Kristus liturgijoje vadinamas Dievo avinėliu, jo kraujas atperka žmonijos nuodėmes.

Ritualinė atmosfera vyrauja ir Skačkausko piešiniuose. Juose savitą daugiarūšę bendriją sudaro žmonės, paskersti gyvuliai ir fantastinės būtybės. Jas vienija aukos ritualas. Žmogus gali atimti gyvuliui gyvybę, taigi, yra viršesnis už jį. Tačiau nesipriešinančio gyvulio auka yra žmogaus išlikimo sąlyga.