Vabalas ir saulė, 1973 – MO
lt
 
1 / 4
0:00
0:00
2 / 4
0:00
0:00
3 / 4
0:00
0:00
4 / 4
0:00
0:00
Dėkui!
Turas baigtas
Valentinas Antanavičius
Vabalas ir saulė, 1973

Valentino Antanavičiaus „Vabalas ir saulė“ vaizduoja su blogiu kovojantį grėsmingą gyvį. Paslaptingi žvėrys-dievai veikia ir kituose parodoje eksponuojamuose Antanavičiaus darbuose. Nors jų kūnai primena gyvūnų ar vabzdžių formas, tai sąmoningos, ypatinga jėga išsiskiriančios būtybės. Menininkas sovietmečiu sukūrė daug viešai nerodomų darbų. Dažniausiai jie kritikuoja to meto politinę ir socialinę santvarką. Ideologiškai nepriimtina buvo ir pati asambliažo technika, nes aliejinio paveikslo erdvėje atsidurdavo šiukšlės, daiktų nuolaužos.

Skaityti daugiau

Asambliaže „Vabalas ir saulė“ prie plokštumos pritvirtinti objektai sudaro grėsmingą figūrą. Ji primena senovės Egipte garbintą skarabėją. Šis mitinis gyvis paprastai vaizduojamas ridenantis saulę. Tačiau Antanavičiaus kūrinyje jis bando saulę praryti. Raudona saulė yra svarbi komunistų simbolikos, socialistinių šalių herbų dalis. Komunistinis režimas metaforiškai net vadintas Stalino saule. Saulę ryjantis Antanavičiaus skarabėjas simbolizuoja blogį nugalėti siekiantį pirmykštį dievą.

Skarabėjus stovi ant taikinius primenančių apskritimų. Taikinio motyvas itin būdingas amerikiečių popartui. Šią meno kryptį Antanavičiaus laikė įkvėpimo šaltiniu, o savo asambliažus vadino popmenu.

Lietuvos kultūros taryba