Žalčio vedybų ir kitos istorijos - MO
 
0:00
0:00
Gyvūnas – žmogus – robotas
0:00
0:00
Ateities vizijos
1 / 24
0:00
0:00
2 / 24
0:00
0:00
3 / 24
0:00
0:00
4 / 24
0:00
0:00
5 / 24
0:00
0:00
0:00
0:00
Dievybės ir pabaisos
6 / 24
0:00
0:00
7 / 24
0:00
0:00
0:00
0:00
Žalčio vedybų ir kitos istorijos
8 / 24
0:00
0:00
9 / 24
0:00
0:00
0:00
0:00
Miesto gyventojai
10 / 24
0:00
0:00
11 / 24
0:00
0:00
0:00
0:00
Mirusi gamta
12 / 24
0:00
0:00
13 / 24
0:00
0:00
0:00
0:00
Skerstuvės
14 / 24
0:00
0:00
15 / 24
0:00
0:00
0:00
0:00
Kaimo idilė
16 / 24
0:00
0:00
17 / 24
0:00
0:00
0:00
0:00
Kompanjonų vienatvė
18 / 24
0:00
0:00
19 / 24
0:00
0:00
20 / 24
0:00
0:00
0:00
0:00
Daugiarūšė bendrija
21 / 24
0:00
0:00
22 / 24
0:00
0:00
23 / 24
0:00
0:00
24 / 24
0:00
0:00
Dėkui!
Turas baigtas
Žalčio vedybų ir kitos istorijos

Tikrų ir fantastinių gyvių gausu visų tautų pasakose, epuose, poezijos ir prozos kūriniuose. Dailei itin svarbūs antikos mitai. Juose didvyriai kovoja su laukiniais žvėrimis ir pabaisomis, o dievai klaidina žmones pasiversdami gyvūnais. Mituose taip pat veikia mišrios būtybės – sfinksai, kentaurai, sirenos. Šie grėsmingi padarai išreiškė nežinomybės, kitoniškumo baimę.

Skaityti daugiau

Dailė ir literatūra visais laikais viena kitą įkvėpė, skolinosi viena kitos įvaizdžius. Itin glaudžiai su literatūra susijusi modernistinė Lietuvos grafika. Dailininkai kuria knygas su išraižytais liaudies pasakų siužetais, leidinių iliustracijas, grafikos atspaudus poezijos ir folkloro motyvais. Dar literatūriškesnė postmoderni dailė. Jos kūrėjai į mitų, pasakų veikėjus žvelgia šiandienos žmogaus akimis ir taip jiems suteikia naujas, netikėtas prasmes.

Lietuvos kultūros taryba