Kaimo idilė - MO
 
0:00
0:00
Gyvūnas – žmogus – robotas
0:00
0:00
Ateities vizijos
1 / 24
0:00
0:00
2 / 24
0:00
0:00
3 / 24
0:00
0:00
4 / 24
0:00
0:00
5 / 24
0:00
0:00
0:00
0:00
Dievybės ir pabaisos
6 / 24
0:00
0:00
7 / 24
0:00
0:00
0:00
0:00
Žalčio vedybų ir kitos istorijos
8 / 24
0:00
0:00
9 / 24
0:00
0:00
0:00
0:00
Miesto gyventojai
10 / 24
0:00
0:00
11 / 24
0:00
0:00
0:00
0:00
Mirusi gamta
12 / 24
0:00
0:00
13 / 24
0:00
0:00
0:00
0:00
Skerstuvės
14 / 24
0:00
0:00
15 / 24
0:00
0:00
0:00
0:00
Kaimo idilė
16 / 24
0:00
0:00
17 / 24
0:00
0:00
0:00
0:00
Kompanjonų vienatvė
18 / 24
0:00
0:00
19 / 24
0:00
0:00
20 / 24
0:00
0:00
0:00
0:00
Daugiarūšė bendrija
21 / 24
0:00
0:00
22 / 24
0:00
0:00
23 / 24
0:00
0:00
24 / 24
0:00
0:00
Dėkui!
Turas baigtas
Kaimo idilė

Kaimo tema itin populiari 6-ojo deš. pabaigos – 8-ojo deš. Lietuvos tapyboje, grafikoje ir fotografijoje. Nors skyriuje „Skerstuvės“ regėjome ir nejaukią kaimo kasdienybę, iš tiesų sodybos bei jų gyventojai daug dažniau vaizduoti nostalgiškai, net idiliškai.

Skaityti daugiau

Idilėmis XVII–XVIII a. dailėje vadintos taikios, sentimentalios kaimo, piemenų ir žemdirbių gyvenimo scenos. Sovietmečiu idilėse reikalauta vaizduoti kolūkiečių darbo ir poilsio kasdienybę. Šie paveikslai paprastai skleidžia ramybę, žmonių ir naminių gyvulių santykiai harmoningi. Nors iš tiesų tuo metu vyko antroji kolektyvizacijos banga, kurios metus naikintos senosios sodybos, o gyvuliai apgyvendinti bendrose fermose. Nykstančiame, būties sąstingio apimtame kaime žmonių ir gyvulių laukė panašus likimas – skurdas, beprasmybė ir nelaisvė. Todėl „Kaimo idilės“ paveiksluose žmonių ir jų gyvulių ryšys glaudus.

Lietuvos kultūros taryba