Dievybės ir pabaisos - MO
 
0:00
0:00
Gyvūnas – žmogus – robotas
0:00
0:00
Ateities vizijos
1 / 24
0:00
0:00
2 / 24
0:00
0:00
3 / 24
0:00
0:00
4 / 24
0:00
0:00
5 / 24
0:00
0:00
0:00
0:00
Dievybės ir pabaisos
6 / 24
0:00
0:00
7 / 24
0:00
0:00
0:00
0:00
Žalčio vedybų ir kitos istorijos
8 / 24
0:00
0:00
9 / 24
0:00
0:00
0:00
0:00
Miesto gyventojai
10 / 24
0:00
0:00
11 / 24
0:00
0:00
0:00
0:00
Mirusi gamta
12 / 24
0:00
0:00
13 / 24
0:00
0:00
0:00
0:00
Skerstuvės
14 / 24
0:00
0:00
15 / 24
0:00
0:00
0:00
0:00
Kaimo idilė
16 / 24
0:00
0:00
17 / 24
0:00
0:00
0:00
0:00
Kompanjonų vienatvė
18 / 24
0:00
0:00
19 / 24
0:00
0:00
20 / 24
0:00
0:00
0:00
0:00
Daugiarūšė bendrija
21 / 24
0:00
0:00
22 / 24
0:00
0:00
23 / 24
0:00
0:00
24 / 24
0:00
0:00
Dėkui!
Turas baigtas
Dievybės ir pabaisos

Gyvūnai visuomet užėmė ypatingą vietą žmogaus gyvenime ir mene. Seniausi jų atvaizdai išraižyti ant urvų sienų prieš daugiau nei 40 000 metų. Tai medžioklės scenos, turėjusios maginę paskirtį. Mūsų protėviams gyvūnai buvo ne tik maistas ir pagalbininkai. Tikėta, kad juose įsikūnija protėviai, pasivertusios gyviais, žmonėms pasirodo dievybės. Greta įprastų padarų, vaizduotos ir mišrios figūros, dažniausiai žmonės su žvėrių galvomis.

Skaityti daugiau

Pirmykščiai atvaizdai itin traukė modernizmo dailininkus. Juos žavėjo lakoniškos formos, ritualo aura. Priešistorės dailėje įkvėpimo semiasi vėlyvasis Lietuvos modernizmas, kuriam priskiriami šio skyriaus paveikslai. Kūriniuose gausu archajinių kultų simbolių, keistų antropomorfinių padarų. Išsilaisvinę iš realizmo normų, menininkai tyrinėja išorėje, visuomenėje ir žmogaus psichikoje slypinčias dievybes ir pabaisas.

Lietuvos kultūros taryba