Daugiarūšė bendrija - MO
 
0:00
0:00
Gyvūnas – žmogus – robotas
0:00
0:00
Ateities vizijos
1 / 24
0:00
0:00
2 / 24
0:00
0:00
3 / 24
0:00
0:00
4 / 24
0:00
0:00
5 / 24
0:00
0:00
0:00
0:00
Dievybės ir pabaisos
6 / 24
0:00
0:00
7 / 24
0:00
0:00
0:00
0:00
Žalčio vedybų ir kitos istorijos
8 / 24
0:00
0:00
9 / 24
0:00
0:00
0:00
0:00
Miesto gyventojai
10 / 24
0:00
0:00
11 / 24
0:00
0:00
0:00
0:00
Mirusi gamta
12 / 24
0:00
0:00
13 / 24
0:00
0:00
0:00
0:00
Skerstuvės
14 / 24
0:00
0:00
15 / 24
0:00
0:00
0:00
0:00
Kaimo idilė
16 / 24
0:00
0:00
17 / 24
0:00
0:00
0:00
0:00
Kompanjonų vienatvė
18 / 24
0:00
0:00
19 / 24
0:00
0:00
20 / 24
0:00
0:00
0:00
0:00
Daugiarūšė bendrija
21 / 24
0:00
0:00
22 / 24
0:00
0:00
23 / 24
0:00
0:00
24 / 24
0:00
0:00
Dėkui!
Turas baigtas
Daugiarūšė bendrija

Vieniems bioįvairovė yra tikslas, kurio link juda mūsų civilizacija, kitiems kelia nerimą. Mes jau gyvename daugiarūšėje visuomenėje, nes mus visą laiką supa gyvūnai, augalai, daiktai. Reali atskirtis tarp žmonių pasaulio, jų kuriamos kultūros ir gamtos neegzistuoja. Gyvūnai yra svarbi mūsų visuomenės ir net kultūros dalis. Jų gausu literatūroje, dailėje, kine, masinėje kultūroje ir kasdienėje kalboje.

Skaityti daugiau

Vis dėlto gyvenimas biologiškai įvairioje visuomenėje atrodo utopinis projektas. Mums nėra lengva pripažinti, kad nesame aukštesnė gyvybės forma. Tačiau menas mus prie to pratina, moko pažvelgti į kitarūšius kaip į mums lygius. Menininkus sudomina artima žmonių ir beždžionių giminystė. Ribą tarp žmonių ir kitų gyvūnų mene taip pat naikina chimeros, šiandien įgyjančios naują prasmę biotechnologijų raidos kontekste, arba fantazijos apie hibridines aplinkas.

Lietuvos kultūros taryba